مسئولیت های اجتماعی

تجهیز بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام خمینی شهرستان خاش

تجهیز بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام خمینی شهرستان خاش

شرکت آرمینه صنعت ماهان در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با توجه به اعلام نیاز بیمارستان امام شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان جهت تجهیز بخش مراقبت های ویژه نوزادان اقدام به تهیه و ارسال تعدادی از تجهیزات مورد نیاز آن مرکز شامل ...

انجام پروژه عایق کاری هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی شهرستان بروجرد

انجام پروژه عایق کاری هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی شهرستان بروجرد

شرکت آرمینه صنعت ماهان به منظور حمایت از توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی اقدام به پذیرش مسئولیت عایق کاری رطوبتی کامل مجموعه آموزشی "هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی" شهرستان بروجرد در استان لرستان با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد نمود. ...

عایق کاری رطوبتی دبستان حضرت معصومه شهرستان بروجرد

عایق کاری رطوبتی دبستان حضرت معصومه شهرستان بروجرد

شرکت آرمینه صنعت ماهان به منظور حمایت از توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی اقدام به پذیرش مسئولیت عایق کاری رطوبتی کامل مجموعه آموزشی "دبستان دخترانه حضرت معصومه " شهرستان بروجرد در استان لرستان با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد نمود. ...