خط مشی اخلاقی

در سازمان ما کسب‌وکار مسئولانه محقق نخواهد شد مگر با تکیه بر ارزش‌های سازمانی و تشویق اعضای شرکت به رعایت اصول کاری مندرج در منشور اخلاقی. ما در شرکت معتقدیم پایبندی نیروی کار به ارزش‌ها و اصول کاری شرکت ارتقا دهنده فرهنگ سازمانی بوده و تعهدگرایی در سایر فعالیت‌های ما را تضمین خواهد کرد. 

برخی ارزش‌های سازمانی در شرکت از این قرارند:

  • ما معتقدیم که همه انسانها شایسته احترام هستند و بر همین اساس، علاوه بر احترام به شخصیت خود، برخورد احترام‌آمیز با دیگران (همکاران، مشتریان، مراجعین) را احترام به خود می‌دانیم.
  • صداقت جزئی جدایی‌ناپذیر از رفتار ما و خدمت مان صادقانه است. ما معتقدیم که صداقت، تنها محدود به راستگویی نبوده و پنهان نکردن هرگونه خطا یا اشتباه نیز بخش مهمی از فرهنگ صداقت در سازمان ما است.
  • معتقدیم ارائه خدمت به ذينفعان شرکت (مشتریان، همکاران و سایرین) نه یک وظیفه، بلکه مشی ما است.
  • ما سخت‌کوشی را شرط لازم موفقیت و ماندگاري خود و تلاش مجدانه را وجه تمایزمان با دیگران می‌دانیم.
  • باور داریم که لبخند و چهره شاداب عامل هم‌افزایی و کسب انرژي مضاعف از محیط انسانی پیرامونمان است.
  • ما شهروندان در برابر جهان پیرامون مسئول و متعهد هستیم؛ متعهد به بهبود دنیای پیرامونمان، توسعه کشورمان و حفظ سیاره زیبایمان