۱۴۰۰ پنجم مهر
Monday, September 27, 2021
تعداد بازدید: 

شتاب خودرو نخستین دستاورد سبک سازی

امروز برای کفش‌های ایمنی معدنکاران و دیگر مشاغلی که با خطر افت شی سنگین روی پا درگیر هستند به جای ساخت سرپنجه فلزی که برای استفاده‌کننده آن سنگین و انرژی‌سوز است، از مواد کامپوزیتی برای سبک‌سازی این سرپنجه‌ها استفاده می‌کنند. امروز مواد پلیمری درحال‌حاضر در صنایع بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. بحث این روزهای خودرو نیز سبک‌سازی آنهاست و برای تحقق این امر نیاز است تا قطعات مورد استفاده در آنها سبک شوند. فناوری که به تازگی در کشور مطرح شده است.


تاريخ ثبت خبر : ۱۳۹۵/۴/۹
منبع : عصر خودرو