۱۴۰۰ پنجم مهر
Monday, September 27, 2021
تعداد بازدید: 

رقابت فقط برای ۱۰ درصد از بازار

ابتدای هفته جاری ۶۲/۵ درصد از سهام گروه خودروسازی بهمن به یکی از قطعه‌سازان بخش‌خصوصی واگذار شد. اتفاقی که کارشناسان صنعت خودرو از آن استقبال کرده و آن را گامی برای پایان یافتن حکومت دولت بر صنعت خودروسازی دانستند.


تاريخ ثبت خبر : ۱۳۹۵/۴/۹
منبع : عصر خودرو