۱۴۰۰ بيست و نهم مهر
Thursday, October 21, 2021
تعداد بازدید: 

درباره ما

شرکت آرمينه صنعت ماهان (ASMCO) اهداف خود را بر پایه انجام پروژه هاي مرتبط با صنعت به ويژه صنعت خودرو پايه ريزي کرده است. زمينه فعاليت اين شرکت انجام پروژه هاي مهندسي- بازرگانی در صنعت خودرو شامل مهندسي معکوس, امور منبع يابي خارجي و بازرگاني تخصصي با استفاده از همکاري شرکت هاي معتبر خارجي با درنظر گرفتن مولفه های دقت, کيفيت و سرعت در انجام امور مي باشد.

موسسان, مديران و کارشناسان شرکت آرمينه صنعت ماهان همگي ار کارشناسان خبره و متخصصان پيشتاز و مديران با سابقه صنعت خودرو بوده و داراي تجربه هاي اجرايي فراواني در پروژه هاي مشابه  مي باشند. بواسطه اين تخصص , تجربه و ساختار متشکل و منسجم اين شرکت عزم خود را در راستاي پيشبرد اهداف صنعت آغاز و همه توان خود در اين راه به کار خواهد گرفت.