۱۳۹۷ سي آبان
Wednesday, November 21, 2018
تعداد بازدید: 

سنسور دریچه گاز پراید زیمنس(طرح ایران کاربراتور)

تعداد مشاهده : 1071 بار

گروه : انواع سنسورهای دریچه گاز

سنسور دریچه گاز پراید زیمنس(طرح ایران کاربراتور)

سنسور دریچه گاز پراید زیمنس(طرح ایران کاربراتور)