۱۳۹۸ سي دي
Monday, January 20, 2020
تعداد بازدید: 

سنسور مپ - زانتيا 2000

تعداد مشاهده : 2693 بار

گروه : انواع سنسور فشار خلا(MAP)

سنسور فشار و دمای منیفولد(مپ) - زانتیا 2000