۱۳۹۷ سي تير
Saturday, July 21, 2018
تعداد بازدید: 

شيلنگ هاي انتقال سوخت CNG

تعداد مشاهده : 3637 بار

گروه : پروژه ها

تهيه و تأمين شيلنگ هاي تأمين سوخت CNG در ابعاد گوناگون