۱۳۹۷ بيست و نهم مهر
Sunday, October 21, 2018
تعداد بازدید: 

شيلنگ هاي انتقال سوخت CNG

تعداد مشاهده : 3731 بار

گروه : پروژه ها

تهيه و تأمين شيلنگ هاي تأمين سوخت CNG در ابعاد گوناگون