۱۳۹۹ هجدهم مرداد
Saturday, August 8, 2020
تعداد بازدید: 

شيلنگ هاي انتقال سوخت CNG

تعداد مشاهده : 4465 بار

گروه : پروژه ها

تهيه و تأمين شيلنگ هاي تأمين سوخت CNG در ابعاد گوناگون