۱۳۹۷ سي دي
Sunday, January 20, 2019
تعداد بازدید: 

پروژه شيلنگ گلويي باک EURO IV

تعداد مشاهده : 3711 بار

گروه : پروژه ها

پروژه مهندسي معکوس و اخذ تأييديه هاي فني شرکت ايران خودرو با همکاري شرکت Roop هندوستان

پروژه مهندسي معکوس و اخذ تأييديه هاي فني شرکت ايران خودرو در خصوص شيلنگ گلويي باک بنزين با استاندارد يورو 4