۱۳۹۷ سي تير
Saturday, July 21, 2018
تعداد بازدید: 

پروژه شيلنگ MP سمند EF7

تعداد مشاهده : 3398 بار

گروه : پروژه ها

مهندسي معکوس و اخذ تأييديه فني شرکت ساپکو در خصوص شيلنگ Medium Pressure سمند EF7