۱۳۹۶ چهارم بهمن
Wednesday, January 24, 2018
تعداد بازدید: 

پروژه شيلنگ MP سمند EF7

تعداد مشاهده : 3109 بار

گروه : پروژه ها

مهندسي معکوس و اخذ تأييديه فني شرکت ساپکو در خصوص شيلنگ Medium Pressure سمند EF7