۱۳۹۷ سي دي
Sunday, January 20, 2019
تعداد بازدید: 

پروژه شيلنگ MP سمند EF7

تعداد مشاهده : 3586 بار

گروه : پروژه ها

مهندسي معکوس و اخذ تأييديه فني شرکت ساپکو در خصوص شيلنگ Medium Pressure سمند EF7