۱۳۹۷ سي دي
Sunday, January 20, 2019
تعداد بازدید: 

پروژه شير مخزن CNG

تعداد مشاهده : 5594 بار

گروه : پروژه ها

پروژه اخذ تأييديه فني شير مخزن CNG از شرکت سايپا- همکاري مشترک با شرکت Emer