۱۳۹۶ چهارم بهمن
Wednesday, January 24, 2018
تعداد بازدید: 

پروژه شير مخزن CNG

تعداد مشاهده : 4762 بار

گروه : پروژه ها

پروژه اخذ تأييديه فني شير مخزن CNG از شرکت سايپا- همکاري مشترک با شرکت Emer