۱۳۹۷ سي تير
Saturday, July 21, 2018
تعداد بازدید: 

نصب و راه اندازي خط رنگ

تعداد مشاهده : 3832 بار

گروه : پروژه ها

نصب و راه اندازي خط رنگ کاتافورز شرکت پايکار صنعت آرا

نصب و راه اندازی خط رنگ شرکت پایکار صنعت آرا با همکاري شرکت Imel ایتاليا و شرکت نيرو محرکه