۱۳۹۶ چهارم بهمن
Wednesday, January 24, 2018
تعداد بازدید: 

نصب و راه اندازي خط رنگ

تعداد مشاهده : 3497 بار

گروه : پروژه ها

نصب و راه اندازي خط رنگ کاتافورز شرکت پايکار صنعت آرا

نصب و راه اندازی خط رنگ شرکت پایکار صنعت آرا با همکاري شرکت Imel ایتاليا و شرکت نيرو محرکه