۱۳۹۷ سي تير
Saturday, July 21, 2018
تعداد بازدید: 

استقرار سيستم مديريت کيفيت

تعداد مشاهده : 2993 بار

گروه : پروژه ها

استقرار سیستم مديريت کيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949 شرکت پایکار صنعت آرا

استقرار سیستم مديريت کيفيت ISO/TS 16949 بر مبناي استاندارد شرکت دانا پیشرو پویا