۱۳۹۷ بيست و چهارم مهر
Tuesday, October 16, 2018
تعداد بازدید: 

عضویت شرکت آرمینه صنعت ماهان در زمره حامیان موسسه خیریه رعد

شرکت آرمینه صنعت ماهان در زمره حامیان موسسه نیکوکاری رعد قرار گرفت.تاريخ ثبت خبر : ۱۳۹۲/۷/۱۹
منبع :