۱۳۹۸ پانزدهم آذر
Friday, December 6, 2019
تعداد بازدید: 

عضویت شرکت آرمینه صنعت ماهان در زمره حامیان موسسه خیریه رعد

شرکت آرمینه صنعت ماهان در زمره حامیان موسسه نیکوکاری رعد قرار گرفت.تاريخ ثبت خبر : ۱۳۹۲/۷/۱۹
منبع :