۱۳۹۸ اول شهريور
Friday, August 23, 2019
تعداد بازدید: 

حضور شرکت آرمینه صنعت ماهان در نمایشگاه اتومکانیکا

شرکت آرمینه صنعت ماهان به منظور استفاده هرچه بیشتز از دانش فنی روز و تعامل و تبادل اطلاعات روز با شرکای تجاری خارجی خود در نمایشگاه اتومکانیکا دبی شرکت نمود

.


تاريخ ثبت خبر : ۱۳۹۲/۳/۳۱
منبع :