۱۳۹۷ بيست و نهم شهريور
Thursday, September 20, 2018
تعداد بازدید: 

کیا بالاتر از پورشه اول شد

- شرکت کیا برای اولین بار طی چند دهه گذشته مقام نخست بررسی کیفی اولیه J.D پاورز ۲۰۱۶ را به خود اختصاص داد.


تاريخ ثبت خبر : ۱۳۹۵/۴/۹
منبع : عصر خودرو